MARINE SERVICES

DIVE WORKS, ROV, JETTIES, TOWING, INSPECTING

The archipelago is our workplace and we perform many different types of services.

Examples of services

  • Repair / new construction of jetties
  • Mooring system, buoys
  • Dive inspection of jetties, buoys, etc.
  • Inspection with ROV down to 100 m depth
  • Search with Side Scan Sonar technology
  • Transport of material
  • Towing
Här lägger vi ut förtöjningssystem för vraken inom Dalarö dykpark
Sjösättning av ROV inför inspektion av föremål
Side Scan Sonar, ett verktyg för att leta efter sjunkna båtar eller lokalisera sjökabel
Båten Sverigebåten S1 som sjönk utanför Sandhamn är nu bärgad och reparerad
ROV undersökning av skeppsvrak med Statens Maritima Museer