BOKNINGSVILLKOR

Innan utfärd

  • Var på plats i god tid för att hinna lasta ombord på båten, 08.30 är oftast vår tid för avgång.
  • Betalning sker innan utfärd på konto: Plusgiro: 30 97 70-6, Bankgiro: 5813-9643. Alternativt på båten via Swish eller kontant.
  • Dykmål kan ändras p.g.a. väderlek.
  • Önskar ni vegetarisk lunch, meddela detta i samband med bokning av utfärden.
  • Extra passagerare kan i mån av plats följa med, meddela oss senast 10 dagar innan utfärd.

AVBOKNING

Vid eventuell avbokning återbetalas ej bokningsavgiften, vid avbokning senare än 24h innan utfärd betalar du fullt pris, om din plats ersätts av en annan dykare debiteras du självfallet inte.

Vid avbokning av en hel chartrad båt senare än 7 dagar innan avfärd debiteras 1000 SEK exkl moms.

säkerhet

Dykning skall utföras säkert. Därför har vi fasta rutiner på våra utfärder.
Inför dykutfärden har vi alltid tillgång till en färsk väder & sjörapport. Därifrån tas ett beslut om vilket dykmål vi väljer. Innan avfärd får du en genomgång av säkerhetsrutiner gällande fartyget och dykningen. Presentation av dykmålet sker under båtfärden.

Dykflagga är en självklarhet och det finns alltid en vaksam ytorganisation under hela ditt dyk.
En deltagarlista på alla passagerare finns alltid tillgänglig ombord.
Den materiella säkerhetsutrustningen består av livvästar, nödsignaler (handbloss, fallskärmsljus), VHF-radio (även handburen), oxybox, förbandsartiklar, brandsläckare, ankare, livboj med ljus mm.

förkrav

Vi besöker dykplatser från 10-80 m djup och det är en självklarhet för oss att du uppfyller kraven för respektive utfärd.

  • Nivå OW 10-20 meter = Open water diver
  • Nivå AOW 20-40 meter = Advanced diver och 25 loggade dyk i motsvarande förhållanden
  • Nivå TECH1 40-60 meter = Technical diver 1 eller motsvarande
  • Nivå TECH2 60-80 meter = Technical diver 2 eller motsvarande
  • Nivå Dalarö dykpark = Advanced diver och minst 50 loggade dyk i motsvande förhållanden