GRÖNE JÄGAREN

Året 1676 var fyllt av motgångar för den svenska kungens flotta. I sjöstrider mot den danska flottan utanför Öland förlorade Sverige regalskeppet Kronan. Under samma sjöslag miste man också viceamiralskeppet Svärdet som sprängdes av fienden. Efter striderna utanför Öland drog sig delar av flottan tillbaka till Dalarö.

Ett av dessa skepp var brännaren Gröne Jägaren. En brännare hade en speciell uppgift i sjöstrid. Man skulle segla nära fienden. Ombord fanns ett krutförråd och när man var i rätt läge skulle brännaren tändas på, och besättningen överge fartyget. Sedan skulle det driva mot fiendens skepp för att explodera.

Matlagning orsakade explosion
En kväll lagade besättningen mat ombord på Gröne Jägaren. Då tändes eld i spisen. På något sätt slarvade man med elden som spred sig till Gröne Jägarens krutdurk. Hela skeppet sprängdes och de 18 man som var ombord omkom. Vissa delar av Gröne Jägaren har bärgats och på Sjöhistoriska museet kan man se fartygets stora bråspel, som användes för att ta upp ankaret.