JUTHOLMSVRAKET

Foto: Björn Hedin / Sjöhistoriska museet. Ponton med utrustning, personal, dykare och Jutholmsvraket. Modellen utförd av Sven Erik Nord, SSHM 1975. Foto: Björn Hedin / Sjöhistoriska museet. Ponton med utrustning, personal, dykare och Jutholmsvraket. Modellen utförd av Sven Erik Nord, SSHM 1975.
I slutet av 1600-talet sjönk ett handelsfartyg alldeles invid ön Jutholmen utanför Dalarö. Det var lastat med tjära och järn. Vi vet inte vad skeppet hette, så vraket kallar vi bara för Jutholmsvraket.

Flera dyrbara artifakter
På 1970-talet gjorde Sjöhistoriska museet, tillsammans med sportdykare, en undersökning av vraket vid Jutholmen. Då bärgade man en stor mängd föremål och vrakdelar. Dessa förvaras nu på Sjöhistoriska museet. Genom fynden kunde vi se att fartyget sjönk i slutet av 1600-talet och att det var lastat med tjära och järn. Järn var då, precis som nu, en viktig svensk exportvara. Vi antar därför att fartyget var på väg mot utländsk hamn.
Ombord på vraket hittade arkeologerna guldringar, fina knappar av mässing, föremål dekorerade med bärnsten, och dyrbart porslin med kinesisk dekor. Fynden talar om att det troligen funnits några mer förnäma passagerare ombord.