MARINA TJÄNSTER

bogSERING, DYKUPPDRAG, BOJAR, bryggor, SÖK & BÄRGNING, ROV

Skärgården är vår arbetsplats och vi utför många olika typer av sjönära tjänster.

Kontakta oss på info@seawork för en diskussion utifrån era förutsättningar

Exempel på tjänster

  • Reparation / nybyggnad av brygganläggningar
  • Bärgning av sjunka båtar
  • Utläggning av bojar
  • Dykinspektion av flytbryggor, bojar m.m.
  • Inspektion med ROV ner till 100 m djup
  • Sök med Side Scan Sonar-teknik
  • Sjötransporter
  • Bogsering
  • Båttaxi
Här lägger vi ut förtöjningssystem för vraken inom Dalarö dykpark
Sjösättning av ROV inför inspektion av föremål
Side Scan Sonar, ett verktyg för att leta efter sjunkna båtar eller lokalisera sjökabel
Båten Sverigebåten S1 som sjönk utanför Sandhamn är nu bärgad och reparerad
ROV undersökning av skeppsvrak med Statens Maritima Museer